Productwijzers

In de onderstaande productwijzers vind je belangrijke informatie over autoverzekeringen en bijbehorende verzekeringen. Elke productwijzer geeft de belangrijkste kenmerken weer.

Als je van plan bent om een verzekering af te sluiten, dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. Er staat namelijk in een paar bladzijden uitgelegd wat voor dekking een verzekering biedt. En of die ook echt nodig is. Ook geeft de productwijzer informatie over de posten waaraan de verzekeraar geld besteedt.

Let op
De productwijzers bevatten alleen algemene informatie over verzekeringen. Bij elke verzekeraar zijn de exacte polisvoorwaarden vaak anders. Het heeft dus zin om de producten van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken!

Altijd online
Iedere verzekeraar plaatst de productwijzers op hun website. Vaak bieden zij daarnaast extra informatie. Over de bijzondere kenmerken van hun polissen en over de hoogte van hun premies. Heb je vragen? Dan geef ik graag uitleg hierover.

 

Social Media

Aanmelden nieuwsbrief