Wegenbelasting 2014 en de Oldtimerregeling

2014 – Nieuwe oldtimerregeling:

Het dagelijks gebruik van wegenbelastingvrije oldtimers – en dan met name van diesels en LPG-auto’s – is het kabinet Rutte II een doorn in het oog. Met name vanwege de noodzakelijke bezuinigingen heeft Rutte II eind 2012 in het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA opgenomen dat met ingang 2014 alle oldtimers – zonder uitzondering – wegenbelasting zouden moeten gaan betalen.

De regeling is in april 2014 door staatsecretaris Frans Weekers definitief vastgesteld, met instemming van de ANWB, de FOCWA, de RAI, de KNAC (de Koninklijke Nederlandse Automobielclub), de BOVAG en de Fehac (Federatie Historische Automobiel en Motorfietsclubs) en is aldus in de rijksbegroting 2014 voorzien.

Dwingende restrictie bij toepassing van het kwarttarief is dat deze auto’s niet de weg op mogen in de maanden december, januari en februari. Wilt u ook in deze periode kunnen rijden dan moet u gewoon het normale tarief betalen.

In de tabel ziet u de bouwjaren die aanmerking komen voor de overgangsregeling. Voor deze bouwjaren betaalt u dus het kwarttarief met een maximum van € 120 per jaar tot het moment dat ze 40 jaar oud worden en vrijgesteld zijn motorrijtuigenbelasting:

 
Eerste registratie Vrijgesteld van MRB Eerste registratie Vrijgesteld van MRB
in 1974 in 2014 in 1981 in 2021
in 1975 in 2015 in 1982 in 2022
in 1976 in 2016 in 1983 in 2023
in 1977 in 2017 in 1984 in 2024
in 1978 in 2018 in 1985 in 2025
in 1979 in 2019 in 1986 in 2026
in 1980 in 2020 in 1987 in 2027

Is uw auto van 1988 of jonger dan heeft hij dus geen oldtimerstatus. Wilt u uitrekenen wat u nu aan motorrijtuigenbelasting verschuldigd bent, kijk dan hier.

Lees hier over de oude oorspronkelijke oldtimerregeling.

Social Media

Aanmelden nieuwsbrief