Aanvullende dekkingen


Ongevallen inzittenden

Keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers als uw auto bij een ongeval betrokken is. De bedragen zijn vooraf in de polis overeengekomen en er is geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.

Schadeverzekering voor inzittenden

Een ongeluk kan vervelende gevolgen hebben. De schadeverzekering voor inzittenden dekt de daadwerkelijk geleden schade na een ongeval en is daarmee uitgebreider als de ongevallen inzittenden dekking.

Rechtsbijstand motorrijtuigen

Als het onduidelijk is wie een ongeluk heeft veroorzaakt, kan de zaak voor de rechter komen. Met rechtsbijstand krijgt u professionele juridische hulp. In veel gevallen zijn geschillen met transporteurs, garages en taxateurs meeverzekerd.


Taxatiewaarde

Bij een klassiekerverzekering voor uw oldtimer of youngtimer is het gebruikelijk om uw auto te verzekeren op basis van taxatiewaarde (artikel 7:960 BW). Aan de hand van een taxatierapport bent u dan altijd gegarandeerd van een juiste uitkering. Mocht u geen taxatierapport aanleveren, houdt dit in veel gevallen in dat schades op basis van dagwaarde worden afgewikkeld. De geldigheidsduur van het taxatierapport verschilt per verzekeraar en ligt veelal tussen de 24 en 36 maanden. Daarnaast bieden sommige verzekeraars standaard een 10% overdekking op de getaxeerde waarde. Let wel, pas na ontvangst van het taxatierapport kan de auto worden verzekerd op basis van taxatiewaarde.


Unieke dekkingen

Naast de standaard dekking en aanvullende dekkingen zijn er sommige verzekeraars die uitblinken in bijzondere dekkingen. Hierbij moet u denken aan.

Social Media

Aanmelden nieuwsbrief