Oude regeling wegenbelasting

Oorspronkelijke situatie:

Tot en met 2011 gold de regeling dat auto’s die voor 31 december 1986 geregistreerd waren, als oldtimer werden aangemerkt. Voor deze oldtimers hoefde men geen wegenbelasting te betalen en ook geen brandstoftoeslag voor diesel of LPG. In feite lag de leeftijdgrens bij de oude regeling op 25 jaar en alle jongere auto’s zouden géén vrijstelling meer krijgen.

2012 – Herziene oldtimerregeling:

In het belastingplan 2012 heeft het kabinet de oldtimerregeling aangepast en zocht zij aansluiting bij de Duitse en Franse oldtimerregelingen met een leeftijdgrens van 30 jaar. Voor deze 30 jaar oude auto’s behoefde dan geen wegenbelasting betaald te worden, maar wel de brandstoftoeslag voor diesel of LPG. Deze herziene regeling is ook wel bekend als “Oldtimerregeling PVV” omdat deze tot stand is gekomen op initiatief van PVV tweedekamerlid Roland van Vliet.

Oldtimers volgens de oude definitie (alle auto’s met een eerste registratiedatum van ten laatste 31 december 1986) bleven ook onder de nieuwe regeling vrijgesteld van wegenbelasting en brandstoftoeslag. De grens zou stapsgewijs worden verlegd van 25 naar 30 jaar:

Eerste registratie Leeftijd Oldtimer in
in 1986 25 jaar 2011
in 1987 26 jaar 2013
in 1988 27 jaar 2015
in 1989 28 jaar 2017
in 1990 29 jaar 2019
in 1991 30 jaar 2021