Schade aan uw youngtimer door slecht wegdek

27 september 2023

Onderhoud en schade

Losgeslagen steentjes of een scheur in het wegdek kunnen vervelende gevolgen hebben voor u en uw youngtimer. Wat moet u doen wanneer u schade oploopt door slecht wegdek en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Wegbeheerders doen er alles aan om de Nederlandse wegen zo goed mogelijk te onderhouden. Toch kan er schade aan het wegdek ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van slijtage of (strenge) vorst. Vooral zeer open asfaltbeton (zoab) kan slecht tegen vorst. Door de open structuur veroudert het bitumen sneller en wordt deze brosser. Bij vorst zet water in het asfalt uit en wordt gesteente weggedrukt, wat tot schade aan de zoab kan leiden. Deze losse steentjes kunnen lak- of ruitschade aan uw youngtimer veroorzaken.

Let op dat de wegbeheerder hoort te waarschuwen bij mogelijke gevaren of onveilige situaties door bijvoorbeeld een slecht wegdek. Het officiële verkeersbord hiervoor is te herkennen als een driehoek met een rode rand met daarin een afbeelding van twee hobbels. Als dit waarschuwingsbord langs de weg staat geplaatst is het verstandig om uw snelheid te matigen.

 

1244

Wie is er aansprakelijk voor de wegdekschade?

Wie er aansprakelijk is voor uw schade is afhankelijk van welke organisatie er verantwoordelijk is voor het wegdek. In Nederland zijn er vier wegbeheerders waar bepaalde wegen onder vallen:

·       Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor auto- en snelwegen

·       Provincies dienen provinciale wegen te onderhouden

·       Gemeentes hebben lokale wegen onder beheer

·       Het Waterschap ziet toe op wegen op de dijken

·       Overige wegen vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, zoals de NS maar ook particulieren. 
 

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u een actuele kaart met daarop welke partij er verantwoordelijk is voor de weg waar u schade heeft geleden. De eisen waaraan het wegdek dienen te voldoen verschillen per weg. Zo gelden er andere eisen voor een snelweg dan voor een B-weg. 

Afhankelijk van op welke weg u de schade aan uw auto hebt opgelopen kunt u Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente of het Waterschap aansprakelijk stellen. In dat geval gaat het om schade die u heeft opgelopen als gevolg van een niet goed onderhouden weg of door nalatig handelen van de verantwoordelijke instantie.

In het burgerlijk wetboek staat onder artikel 6:174 lid 1 dat de wegbeheerder een risicoaansprakelijkheid heeft en daarmee altijd aansprakelijk is als er sprake is van een slecht wegdek. De uitzondering is wanneer er een ‘tenzij-clausule’ is. Deze kan een wegbeheerder toepassen wanneer er sprake is van een slecht wegdek en de instantie daarvan op de hoogte was, maar niet tijdig maatregelen heeft kunnen nemen door bijvoorbeeld een gebrek aan financiële middelen of onvoldoende tijd.

Welke schade wordt er vergoed bij wegdekschade?

De wegbeheerder vergoedt niet alle schadegevallen, omdat deze niet te allen tijde erop kan toezien dat de weg in perfecte staat verkeert. De schade aan uw auto wordt zodoende alleen vergoed wanneer de schade aan de weg te laat is ontdekt en er niet op is gehandeld of als er onvoldoende voor is gewaarschuwd.

Bij een schadeclaim dient u als weggebruiker te bewijzen dat de opgelopen schade is toegebracht door het slechte wegdek. Denk aan een foto van de schade aan uw auto, met daarop duidelijk het kenteken zichtbaar en het wegdek dat deze schade heeft veroorzaakt. Ook kunnen verklaringen van getuigen of een proces-verbaal van de politie van het voorval bijdragen aan uw bewijs. Heeft u de schade al laten repareren? Voeg dan de nota van de reparatiekosten toe aan uw bewijslast.

De verantwoordelijke instantie neemt normaal gesproken binnen vier weken contact met u op over uw claim. Op het bestuursrechtelijk besluit dat hieruit voortvloeit kunt u bezwaar aantekenen wanneer u het niet eens bent met de uitkomst. Als u daarna nog steeds niet content bent met de uitspraak kunt u een procedure starten bij de bestuursrechter en de hulp inschakelen van een jurist.

Is de schade aan uw auto meer dan 500 euro, dan adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de wegbeheerder en een expert in te schakelen om de schade vast te stellen, voordat u de reparatie laat uitvoeren.

Heeft u letselschade opgelopen? Let er dan op dat u naast de schade als gevolg van het ongeval ook rekening houdt met toekomstige schade die hieruit kan voortvloeien. De financiële vergoeding die hiervoor kan worden toegekend wordt ook wel smartengeld genoemd. Neem hiervoor contact op met een letselschadespecialist.

Welke schade door slecht wegdek dekt de verzekering?

Of de schade aan uw youngtimer wordt gedekt door de verzekeraar is mede afhankelijk van de dekking.

27 september 2023

Onderhoud en schade

Youngtimerverzekering

Bent u al de trotse eigenaar van een sportwagen of zelfs collectie, maar bent u niet tevreden met uw huidige verzekering? Via onze website kunt u eenvoudig een offerte opvragen.

Offerte aanvragen