Wegenbelasting 2014 en de Oldtimerregeling

2014 – Nieuwe oldtimerregeling:

Het dagelijks gebruik van wegenbelastingvrije oldtimers – en dan met name van diesels en LPG-auto’s – is het kabinet Rutte II een doorn in het oog. Met name vanwege de noodzakelijke bezuinigingen heeft Rutte II eind 2012 in het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA opgenomen dat met ingang 2014 alle oldtimers – zonder uitzondering – wegenbelasting zouden moeten gaan betalen.

De regeling is in april 2014 door staatsecretaris Frans Weekers definitief vastgesteld, met instemming van de ANWB, de FOCWA, de RAI, de KNAC (de Koninklijke Nederlandse Automobielclub), de BOVAG en de Fehac (Federatie Historische Automobiel en Motorfietsclubs) en is aldus in de rijksbegroting 2014 voorzien.

 • Grens naar 40 jaar:
  Met ingang van 1 januari 2014 wordt de leeftijdgrens voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting opgetrokken naar 40 jaar. Dat geldt zowel voor benzine-auto’s, alsook voor auto’s die rijden op LPG en diesel. Ook motorfietsen, bestelauto’s, vrachtauto’s, bussen en kampeerauto’s die dan 40 jaar of ouder zijn, worden vrijgesteld bij de nieuwe regeling wegenbelasting 2014.
 • Geen overgangsregeling voor LPG en diesel:
  Voor personen- en bestelauto’s die op LPG of diesel rijden is er in Weekers’ plannen géén overgangsregeling. Daarvoor moet het volle tarief wegenbelasting 2014 betaald worden, inclusief brandstoftoeslag. LPG-auto’s kunnen eventueel omgebouwd en gekeurd worden naar benzine om voor de overgangsregeling in aanmerking te komen.
 • Inhoud overgangsregeling, kwarttarief:
  Voor personen- en bestelwagens op benzine en de andere hierboven genoemde categorieën is er dus een overgangsregeling van toepassing: auto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, komen in aanmerking voor een kwarttarief MRB met een maximum van € 120 per jaar ofwel € 30 per kwartaal (voor motorfietsen € 30 per jaar). Dat zijn in de praktijk voertuigen met een datum eerste inschrijving t/m 31 december 1987. Een auto met bouwjaar 1988 of jonger komt dus niet in aanmerking voor het kwarttarief en daarvoor moet gewoon tot de leeftijd van 40 jaar het volle pond worden betaald.

Dwingende restrictie bij toepassing van het kwarttarief is dat deze auto’s niet de weg op mogen in de maanden december, januari en februari. Wilt u ook in deze periode kunnen rijden dan moet u gewoon het normale tarief betalen.

 • Schorsen:
  Het kwarttarief is van toepassing per kalenderjaar. Schorsen is mogelijk, maar niet binnen het kalenderjaar waarin voor het kwarttarief is gekozen. Het is dus niet mogelijk om beide regelingen tegelijkertijd te benutten.

In de tabel ziet u de bouwjaren die aanmerking komen voor de overgangsregeling. Voor deze bouwjaren betaalt u dus het kwarttarief met een maximum van € 120 per jaar tot het moment dat ze 40 jaar oud worden en vrijgesteld zijn motorrijtuigenbelasting:

 
Eerste registratie Vrijgesteld van MRB Eerste registratie Vrijgesteld van MRB
in 1974 in 2014 in 1981 in 2021
in 1975 in 2015 in 1982 in 2022
in 1976 in 2016 in 1983 in 2023
in 1977 in 2017 in 1984 in 2024
in 1978 in 2018 in 1985 in 2025
in 1979 in 2019 in 1986 in 2026
in 1980 in 2020 in 1987 in 2027

Is uw auto van 1988 of jonger dan heeft hij dus geen oldtimerstatus. Wilt u uitrekenen wat u nu aan motorrijtuigenbelasting verschuldigd bent, kijk dan hier.

Lees hier over de oude oorspronkelijke oldtimerregeling.